Vreemdelingenrecht is een ander woord voor migratierecht. Er valt alles onder wat te maken heeft met verblijf in Nederland als niet-Nederlander. Je kunt hierbij denken aan visa voor mensen die een tijdje in Nederland willen werken of verblijfsvergunningen voor asielzoekers of┬ávluchtelingen. Verblijfsvergunningen regulier bijvoorbeeld voor familievorming, gezinshereniging, studie, werk, de kennismigranten of vanwege medische redenen; […]